Norsk: Marshall Multi-Room App Lisensavtale for sluttbrukere