Svenska: Marshall Multi-Room App Licensavtal för slutanvändare